Chuc nang nhiem vu

Ngày đăng: 24/06/2011 14:33:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

Thư Hiệu trưởng
Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2010)

 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 85 ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2010), thay mặt Đảng uỷ, Ban giám hiệu, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các cơ quan thông tấn báo chí, đến các nhà báo, phóng viên của Trung ương và Hà Nội, tới đội ngũ làm công tác báo chí và cộng tác viên của trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Báo chí ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng.Vì vậy, trong quá trình phát triển cùng với những thành tựu đạt được, trường đại học KTQD luôn ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực của đội ngũ phóng viên và cộng tác viên, sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc đưa tin, nâng cao hình ảnh và uy tín của trường đại học KTQD đối với xã hội.
Xin chúc đội ngũ phóng viên, cộng tác viên báo chí trong và ngoài trường sức khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục hỗ trợ trường Đại học Kinh tế quốc dân hoàn thành tốt sứ mệnh trong điều kiện hội nhập và đổi mới giáo dục đạo tạo hiện nay.

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010
BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, HIỆU TRƯỞNG


GS.TS Nguyễn Văn Nam

                                     
         

 

 Chúc mừng ngày nhà báo Việt nam 21.6