Giới thiệu ĐHKTQD

Ngày đăng: 24/06/2011 14:32:17

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập theo Nghị định số 678-TTg ngày 25 tháng 1 năm 1956 với tên gọi ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Lúc đó, Trường được đặt trong hệ thống Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.  

1. Clip giới thiệu về Trường

2. Slide giới thiệu về Trường

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

1. Ban Giám Hiệu

*  GS.TS.Nguyễn Văn Nam - Bí thư Đảng Uỷ, Hiệu Trưởng 

 

* Các Phó Hiệu Trưởng 

GS.TS.Phan Công Nghĩa

PGS.TS.Trần Thọ Đạt

GS.TS.Phạm Quang Trung  

 

                           

2. Sơ đồ tổ chức

 

  File đính kèm