Lịch công tác tuần 22 năm 2011 (Từ ngày 23/5/2011 đến ngày 29/5/2011)

Ngày đăng: 08/06/2011 9:58:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2011

Từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2011

           Ban Giám hiệu trực: GS.TS. Phạm Quang Trung

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ hai  23 - 5

08h00

Hội sinh viên báo cáo ĐU, BGH, ĐTN về nhân sự BCH Hội sinh viên nửa cuối nhiệm kỳ 2009 - 2012.

Các đ/c Lâm (Phó Bí thư ĐU), Hà (ĐTN), Tuấn (P.CTCT&QLSV).

PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm

Phòng họp N9

HSV chuẩn bị nội dung

09h00

Họp bàn công tác chuẩn bị Hội nghị NCKH sinh viên của CTTT, CLC & POHE.

Đ/c: Trung (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo P.CTCT&QLSV, cùng các đ/c:  Huệ (P.TC-KT), Thọ (P.QLKH), Hoàng (P.HTQT), Ánh, Hằng  (K.KT), Quế, Dinh (K.NH-TC), Mạnh (K.DL&KS), Hoa (K.QTKD), Nhượng, Dũng, Loan, Phương (CTTT CLC&POHE).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

CTTT CLC&POHE chuẩn bị nội dung

14h00 -
16h00

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

 P205N7

 

14h00

Họp Tổ công tác soạn thảo Đề án thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đ/c Hiển (P.TCCB) và các thành viên Tổ công tác và Tổ thư ký.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Các nhóm chuẩn bị theo phân công

 

Thứ ba 24 - 5

08h30

Trường tiếp và làm việc với Ngài Micheal Sumser, Quản lý dự án cấp cao Ngân hàng Phát triển KFW, Frankfurt (Đức) về thực trạng Dự án Cung cấp nước.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Huệ (P.TC-KT), Hiển (P.TCCB), Trọng, Cửu (P.QTTB), Hoàng , Tùng (P.HTQT).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.HTQT chuẩn bị nội dung

09h30

Họp triển khai hệ thống thư điện  tử cho sinh viên hệ chính quy

Các đ/c: Dong, Thủy, Giang, Việt Anh (P.QLĐT); Hải (KTHKT), Tú (V.CNTTKT), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, Bộ phận cố vấn học tập của P.TTĐBCLGD&KT.

GS.TS.  Nguyễn Quang Dong

Phòng họp G2N10

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

10h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Ngân hàng - Tài chính về kiện toàn các chức danh cán bộ quản lý cấp cơ sở còn thiếu. 

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Nghĩa, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển, Dật, Thúy (P.TCCB), Hà (P.TH), K.NH-TC (Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa, Chi ủy Chi bộ Khoa, Giám đốc Trung tâm thuộc Khoa. Trưởng các Bộ môn: Lý thuyết TCTT&TCC, Tài chính QT, Thị trường chứng khoán).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

 

14h00

Đoàn Thanh niên báo cáo và xin ý kiến ĐU, BGH về Chương trình Giao lưu văn hoá với Australia.

Đ/c Lâm (Phó Bí thư ĐU), đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tuấn (TTDVHTĐT), Trọng (P.QTTB),  Tuấn (P.CTCT&QLSV), Hoàng (P.HTQT), Dũng (P.TH), Cường (P.BV), Tùng (HSV).

PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm

Phòng họp G2N7

ĐTN chuẩn bị báo cáo

15h00

Họp về xác định chế độ kinh phí cho các giáo trình trọng điểm, chào mừng 55 năm thành lập Trường.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Tạo (P.QLĐT), Huệ (P.TC-KT), Độ, Tú (NXB), Hảo (Xưởng in), Hà (P.TH).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp N9

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

15h30

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho CB, GV năm 2011.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển, Dật, Vân (P.TCCB), Dũng (P.TH), Huệ (P.TC-KT).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

 

 
Thứ tư 25 - 5

08h00

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

Thành viên Hội đồng CDGS cơ sở theo QĐ/QĐ-HĐCDGSNN ngày 17/5/2011; GS. Quỳ, GS Hương (HĐ ngành KT); các đ/c: Thúy, Hoàng (P.TCCB) và các ứng viên đăng ký năm 2011.

 

Học viện ngân hàng

Xe đón đại biểu lúc 8 giờ tại sân N7

14h00 -
16h00

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P214N7

 

14h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ văn bằng 2 (hình thức VLVH).

Đ/c Trung (PHT), đại diện các đơn vị: K.ĐHTC, P.QLĐT, P.TC-KT, P.TH, P.TCCB, P.TTĐBCLGD&KT; K.KT, K.NH-TC, K.QTKD, K.KHQL, K.ĐT.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

K.ĐHTC, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về xây dựng đề cương chi tiết các môn học cho chương trình đào tạo hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Tạo, Thủy, Thắng (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.KTH, K.THKT, KKT, K.NH-TC, K.QTKD, K.KHQL, K.NNKT, K.LLCT, K.Luật, lãnh đạo các BM: Vi mô, Vĩ mô, Toán KT, Toán cơ bản, Tin học KT, Luật KT, Quản trị DN, Kế toán, Lý thuyết Tài chính TT, Quản lý KT,  Ngoại ngữ không chuyên, Lý thuyết xác suất và thống kê toán.

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N10

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

 

Thứ năm 26 - 5

08h00

BGH làm việc với Đại học sư phạm II về liên  kết  đào tạo đại học hệ chính quy

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Thủy (P.QLĐT) và lãnh đạo K.NH-TC.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

08h30

Họp về kế hoạch hoạt động của Diễn đàn phát triển Việt Nam năm 2011 - 2012.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các nghiên cứu viên.

PGS. TS. Trần Thọ Đạt

VP. Diễn đàn

VP. Diễn đàn chuẩn bị nội dung

09h30

Họp Ban Quản lý Dự án GDĐH với Tiểu ban thực hiện Dự án Khoa Môi trường Đô thị.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban Quản lý Dự án GDĐH và Tiểu ban thực hiện Dự án Khoa Môi trường Đô thị.

PGS. TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp N9

Tiểu ban chuẩn bị nội dung

14h00  

Họp về phương án lương và chế độ chính sách cho khối phục vụ tại giảng đường của P.QTTB.

Các đ/c: Hiển, Dật, Thúy, Phượng (P.TCCB), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Trọng, Hiền, Mạnh, Xuân (P.QTTB).

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Phòng họp G2N7

 

14h00  

Họp Ban chuyên gia xét thầu gói thầu phần mềm Dự án Giáo dục Đại học 2.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban chuyên gia xét thầu và Tổ Thư ký.

PGS. TS. Trần Thọ Đạt

P101N11

Tổ kỹ thuật và thường trực, thư ký Ban Chuyên gia chuẩn bị nội dung

14h00  

Tập huấn công tác Thanh tra ủy quyền kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bão (K.TM&KTQT), Dũng, Khánh, Kết, Đ.Thanh, Tuấn, Vi (P.TTĐBCLGD&KT).

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp  Nhà 9

P.TTĐBCLGD&KT chuẩn bị nội dung

15h00 

Lễ bế giảng lớp Tiếng Việt Thương mại khoá 4.

ĐU, BGH, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N10

K.TM&KTQT chuẩn bị nội dung

15h30

Họp Hội đồng Thẩm định ngành đào tạo của 2 Trường Đại học Thành Đông và Trường Đại học Thành Đô.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển (P.TCCB), Dong (P.QLĐT), Hoàng (P.HTQT), Mạnh, Nhân, Hương, Đức, Ngọc (K.DL&KS), Quế, Hà, Nghị (K.NH-TC), Hoa, Hiếu, Tùng (K.QTKD).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp  Nhà 9

 

15h30  

Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quản trị thực hành cao cấp (Executive MBA) và xin ý kiến tuyển sinh cao học trong nước.

BGH, cùng các đ/c Hiển (P.TCCB), Huệ (P.TC-KT), Hà (P.TH), Cường, Dũng, Thể, Quang, Hưởng, D.Minh (V.SĐH).

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

V.SĐH chuẩn bị nội dung

 

Thứ sáu 27 - 5

08h00 - 10h00

Đ/c Nam (Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng.

 

 

P212N7

 

08h00

Họp góp ý Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thư viện Trường và duyệt danh mục bổ sung sách cho Thư viện.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dung, Huyền (TT.TTTL Thư viện), Độ (NXB), Hiển (P.TCCB), Dong (P.QLĐT), Thân (K.TM&KTQT), Chương (P.QLKH), Hoa (K.QTKD), Lâm (K.ĐHTC), Cường (V.ĐTSĐH), Hoa (V.ĐTQT), Quế (K.NH-TC), Quang (K.KT), Giang (K.NNKT), Hà (P.TH), Dũng (K.KTH), Nhượng (CTTT CLC&POHE), Cường (TC.KT&PT), Toàn (TT.ĐTTX).

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp N9

TTTTTL Thư viện chuẩn bị nội dung

09h30

Họp phiên 2 Tổ công tác xây dựng Quy định đánh giá, xếp loại lao động để xét thi đua và trả lương, thu nhập tăng thêm ngoài lương.

Các đ/c: Hiển, Dật, Thúy (P.TCCB), Thủy (P.QLĐT), Huệ, Hảo (P.TC-KT), Toàn (K.Luật), Cầu (K.KT&QLNNL), Hà, Dũng, Q.Anh (P.TH), Dũng (P.TTĐBCLGD&KT),

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Phòng họp G2N7

Tổ công tác chuẩn bị nội dung

11h00

Họp bàn chuẩn bị Hội thảo với Hàn Quốc và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Chương (P.QLKH), Thắng, Cảnh (V.QLCA-TBD), đại diện P.HTQT.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng Khánh tiết G2N10

V.QLCA-TBD chuẩn bị nội dung

14h00

Họp giao ban tuần

BGH, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT & QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.Bảo vệ, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, V.CNTTKT, TTDV&HTĐT, TTTTTL Thư viện, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CTTT CLC&POHE, đ/c Tuệ (VPĐU)

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tổ Thư ký BGH

BGH, cùng các đ/c: Hà (P.TH), Hiển (P.TCCB), các thành viên Tổ Thư ký BGH.

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

 

 

Thứ bảy 28 - 5

 

Chủ nhật  29 - 5

Bảo vệ Luận án
- 16h00 ngày 27/5/2011 NCS Phan Nhật Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, đề tài “Nghiên cứu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương” thuộc chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp, mã số: 62.31.09.01. Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân quan tâm. Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án, tầng 4, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Thông báo

 

Tuan_22