Lịch công tác tuần 24 năm 2011 (Từ ngày 06/6/2011 đến ngày 12/6/2011)

Ngày đăng: 08/06/2011 10:0:7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2011

Từ ngày 06/6 đến ngày 12/6/2011

           Ban Giám hiệu trực: PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai  06 - 6

08h00

Họp giao ban tuần 23

BGH, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT & QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.Bảo vệ, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, V.CNTTKT, TTDV&HTĐT, TTTTTL Thư viện, TT.ĐTTX, TT.ĐTLT, VP.CTTT CLC&POHE, đ/c Tuệ (VPĐU)

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Ban thanh tra nhân dân họp thường kỳ.

Đ/c Chủ tịch Công đoàn Trường và các thành viên Ban Thanh tra nhân dân Trường.

 

Phòng họp G2N7

Ban Thanh tra chuẩn bị nội dung

10h00

Lấy ý kiến trước khi trình Hiệu trưởng về phương án lương và chế độ chính sách cho viên chức P.QT-TB trực giảng đường, vệ sinh giảng đường, vệ sinh công cộng, quét sân, môi trường và tỉa cây.

Hiển, Dật, Thúy, Phượng, Hoàng (TCCB), Huệ, Hảo, Mai (TC-KT), Trọng, Mạnh (QT-TB) và toàn thể cán bộ, nhân viên các Tổ.

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Giảng đường B (P.QTTB bố trí)

P.TCCB chuẩn bị nội dung

14h00 -
16h00

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P214N7 

 

14h00 -
15h00

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P205N7

 

14h00

Tập huấn các thí sinh dự thi Bán kết Dynamic lần thứ 10.

Đại diện Đoàn TN và Ban cố vấn (theo giấy mời).

Ths. Nguyễn Hoàng Hà

Phòng họp N9

ĐTN chuẩn bị nội dung

15h00

Họp Tiểu ban Hội thảo chuẩn bị cho Hội nghị chuyên đề Hè 2011.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (P.QLĐT), Chương, Thọ (P.QLKH), Lâm, Hữu (K.ĐHTC), Thứ (K.Toán), Cường (V.SĐH), Dật (P.TCCB), Toàn (TT.ĐTTX), Dũng (P.TTĐBCLGD&KT), T.Dũng (P.TH).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

Đ/c Dong chuẩn bị nội dung

15h30

Họp về phối hợp công tác tính lương và thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức; thống nhất về đổi mới quy trình thanh toán tiền giảng vượt giờ.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển, Dật (P.TCCB), Huệ, Hảo (P.TC-KT), Thủy (P.QLĐT), Hữu (K.ĐHTC), Cường (V.SĐH).

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp N9

P.TCCB, P.TC-KT chuẩn bị nội dung.

18h00

Dự án Cao học Việt Bỉ hướng dẫn thi tuyển sinh đầu vào năm 2011

Đ/c Hương, Mai, Bảy (V.ĐTQT), các đ/c quan tâm; các thí sinh đã đăng ký

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Giảng đường D101

V.ĐTQT chuẩn bị nội dung

Thứ ba 07 - 6

08h30

Họp về công tác biên soạn học liệu (thống nhất về dự toán kinh phí và phát hành).

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), Chương, Thọ (P.QLKH), Hiển (P.TCCB), Dong Thuỷ, Thắng (P.QLĐT), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Độ, Tú (NXB), Tuấn (TT.DVHTĐT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

10h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên chính quy.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.GDQP; K.NH-TC, K.ĐT và các thành viên Hội đồng kỷ luật  theo QĐ 59/QĐ-TCCB ngày 13/01/2011 của Hiệu trưởng.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

14h00 -
16h00

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P213N7

 

14h00

Họp  Tổ  thư ký  của Ban nghiên cứu, hoàn thiện chuyển đổi chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ của ĐHKTQD.

Các đ/c Dong, Thủy (P.QLĐT), Minh, Nhung (V.SĐH), Cảnh (K.KHPT), Hảo, Cường, Thắng, Hoàng (P.QLĐT), Tùng (K.QTKD), Trang (K.NH-TC), Phương (K.THKT), Đồng (K.KT), Ngọc (V.CNTTKT), Mai (K.NNKT).

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Phòng họp N9

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VLVH các khoá 39, 40, hệ văn bằng 2 khoá 19, hệ liên thông từ CĐ lên ĐH khoá 10.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu, Quang (K.ĐHTC), Quang (K.KT), Huyền (K.KHQL), Hoa (K.QTKD), Quế (K.NH-TC), Minh (K.THKT), Dật (P.TCCB), Hà (P.TH), Huệ (P.TC-KT), Trọng (P.QTTB),  Dũng (P.TTĐBCLGD&KT, thư ký Hội đồng.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

K.ĐHTC chuẩn bị nội dung

15h30

Họp đoàn công tác khảo sát tại Lào

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đ/c Chương (P.QLKH) và các thành viên Đoàn công tác.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N10

P.QLKH chuẩn bị nội dung

 Thứ tư 08 - 6

08h00

Họp Tiểu ban nghiên cứu hoàn thiện chuyển đổi chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ.

Các thành viên Tiểu ban Nghiên cứu hoàn thiện chuyển đổi chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ. theo Quyết định của Hiệu trưởng.

PGS.TS Lê Huy Đức

Phòng họp N9

Tiểu ban chuẩn bị nội dung

08h00

Hiệu trưởng làm việc với Tổ công tác tiếp nhận công nghệ các phần mềm quản lý từ CMC và phần mềm tài chính.

Đ/c Nam (Hiệu trưởng), đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiển (P.TCCB), Hà (P.TH), Huệ (P.TC-KT) và các thành viên Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng.

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị nội dung

09h30

Họp về phối hợp xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm dương lịch của Trường.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC), Dong Thuỷ, Tạo, Hoàng (P.QLĐT), Hà, T.Dũng (P.TH), Huệ, Hảo (P.TC-KT), Trọng (P.QTTB), Tú (V.CNTTKT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp N9

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

10h00

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2011

Các thành viên HĐTD và Tổ thư ký

GS.TS. Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị nội dung

14h00 -
16h00

Đ/c Đạt, đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P214N7 và P205N7

 

14h00

Họp Tiểu ban  ngành Tài chính- ngân hàng về  nghiên  cứu hoàn thiện chuyển đổi chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ.

Các thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHKTQD, ngày 18/4/2011 của Hiệu trưởng.

PGS.TS. Hoàng Xuân Quế

Phòng họp G2N7

Tiểu ban chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Tiểu ban ngoại ngữ về  nghiên  cứu hoàn thiện chuyển đổi chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ.

Các thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHKTQD, ngày 18/4/2011 của Hiệu trưởng.

Ths. Trần Thị Thu Giang

Phòng họp N9

Tiểu ban chuẩn bị nội dung

15h30

Họp về công tác học phí các hệ đào tạo cấp bằng Đại học chính quy

Các đ/c: Dong, Thủy, Tạo, Giang, Việt Anh (P.QLĐT), Huệ, Hảo, Nhẫm, Mai, Hà (P.TC- KT)

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Phòng họp N9

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

15h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Thành Đô.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quế, Hà, Tài, Nghị (K.NH-TC). (Theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKTQD, ngày 31/5/2001 của Hiệu trưởng).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

Thứ năm 09 - 6

08h00

Họp Ban quản lý Dự án GDĐH với Tiểu ban thực hiện Dự án Khoa Ngân hàng - Tài chính.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban Quản lý Dự án GDĐH và Tiểu ban thực hiện Dự án Khoa Ngân hàng - Tài chính.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

Tiểu ban thực hiện Dự án K.NH-TC chuẩn bị nội dung

08h00

Họp Tiểu ban hoàn thiện Chương trình Đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo P.QLĐT, các thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 252/QĐ/ĐHKTQD, ngày 18/4/2011 của Hiệu trưởng.

PGS.TS. Lê Công Hoa

Phòng họp N9

Tiểu ban chuẩn bị nội dung

09h00

Trường làm việc với Cục Đào tạo với nước ngoài về việc kiểm tra tình hình hoạt động của các chương trình liên kết đào tạo tại ĐHKTQD.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.SĐH, P.QLĐT, P.TC-KT, P.TH, P.TCCB, P.CTCT&QLSV, TT. Pháp - Việt Đào tạo về quản lý, V.CSC&QL, V.QTKD, V.ĐTQT, VP.CTTT CLC&POHE, K.NH-TC, K.TM&KTQT.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

P.HTQT chuẩn bị nội dung

09h00

Hội thảo giáo trình điện tử.

BGH,  đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và các đồng chí có giấy mời.

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N10

 

14h00 - 16h00

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng.

 

 

P213N7

 

14h00

Họp triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên hệ đào tạo sau đại học khoá 19.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (P.QLĐT), Hảo (P.TC-KT), Thu (K.TK) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định 211/QĐ-KTQD của Hiệu trưởng.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

Tổ công tác chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Tổ Công tác xây dựng Đề án Tự chủ của Trường.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), đ/c Hiển (P.TCCB) và các thành viên Tổ Công tác.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp N9

Nhóm Tài chính và nhóm Thư ký tổng hợp chuẩn bị báo cáo

15h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ Văn bằng 2 các khoá 17, 18, 19, 20 (hình thức VLVH tại Trường).

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu, Quang (K.ĐHTC), Dật (P.TCCB), Hà (P.TH), Huệ (P.TC-KT), Tạo (P.QLĐT), Trọng (P.QTTB),  Dũng (P.TTĐBCLGD&KT), Quang (K.KT),  Huyền (K.KHQL), Hoa (K.QTKD), Quế (K.NH-TC), Minh (K.ĐT), Thân (K.TM&KTQT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

K.ĐHTC chuẩn bị nội dung

Thứ sáu 10 - 6

08h00

Hội thảo Du học Hà Lan và Chương trình phát thưởng cho sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Tùng, Vân, Tùng (P.HTQT), Thanh (P.CTCT&QLSV), đại diện lãnh đạo và trợ lý các khoa có sinh viên được nhận phần thưởng và các đ/c có quan tâm.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N10

P.HTQT chuẩn bị nội dung

09h30

Họp Ban Tổ chức Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban Tổ chức Hội thảo.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp G2N7

BTC Hội thảo chuẩn bị nội dung

14h00

Họp giao ban tuần

BGH, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT & QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.Bảo vệ, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, V.CNTTKT, TTDV&HTĐT, TTTTTL Thư viện, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CTTT CLC&POHE, đ/c Tuệ (VPĐU)

GS.TS Nguyễn Văn Nam

Phòng họp G2N7

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ bảy 11 - 6

Chủ nhật  12 - 6

Bảo vệ Luận án
- 16h00 ngày 06/6/2011 NCS Đinh Văn Toàn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015” thuộc chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số: 62.31.05.01. Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm. Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án, tầng 4, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

- 15h00 ngày 10/6/2011 NCS Nguyễn Thị Thuỳ Dương bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, đề tài “Quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” thuộc chuyên ngành Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, mã số: 62.31.12.01. Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm. Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án, tầng 4, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.
- 08h00 ngày 11/6/2011 NCS Nguyễn Đăng Huy bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường, đề tài “Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam” thuộc chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, mã số: 62.34.30.01. Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm. Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án, tầng 4, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Thông báo
- 16h30 ngày 06/6/2011 nghiệm thu chính thức Đề tài B2009.06.139A: Hoàn thiện công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học ở các trường đại học kinh tế (do GS.TS. Trần Chí Thành làm chủ nhiệm). Mời: đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng), P.QLKH, Hội đồng nghiệm thu, thành viên Đề tài và các đ/c có quan tâm. Địa điểm: Phòng họp G2N7 Trường ĐHKTQD.

Tuan_24