Lịch công tác tuần 21 năm 2011 (Từ ngày 16/5/2011 đến ngày 22/5/2011)

Ngày đăng: 07/06/2011 18:10:5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2011

Từ ngày 16/5/2011 đến ngày 22/5/2011

           Ban Giám hiệu trực: GS.TS. Phan Công Nghĩa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai  16 - 5

08h00

Hội nghị NCKH sinh viên Khoa Tin học Kinh tế “Tăng cường ứng dụng tin học nâng cao năng lực quản lý trong trường đại học”.

Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và các đại biểu có giấy mời.

TS. Trần Thị Song Minh

GĐ B301 Trường ĐHKTQD

K.THKT chuẩn bị nội dung

08h00

Họp Tiểu ban Thông tin tuyên truyền - Văn hoá thể thao Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm (Phó Bí thư ĐU), Tuấn, Hoà (P.CTCT&QLSV), Hiên (Bm. GDTC), Hội (TCKT&PT), Khánh (CĐ), Long (ĐTN), Hoa (V. QTKD), Tú (V.CNTTKT), Tùng (HSV).

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp N9

Tiểu ban TTTT-VHTT chuẩn bị

08h30

Họp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 13 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Trường.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), các đ/c trong BCĐ và Tổ bầu cử của Trường  theo QĐ số 245/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 15/4/2011, cùng các thành viên Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc đơn vị bầu cử số 2 theo QĐ số 61/QĐ- UBND ngày 19/4/2011, của UBND Phường Đồng Tâm.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

Ban bầu cử chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đài kỷ niệm

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đài kỷ niệm.

GS.TS Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

Hội Cựu chiến binh chuẩn bị ND

14h00 -
16h00

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P214N7

 

14h00 -
15h30

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P205N7

 

15h30

Họp về định hướng phát triển hoạt động của Trung tâm Đào tạo Từ xa.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), lãnh đạo TT.ĐTTX, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTĐBCLGD&KT, P.TH, P.TC-KT.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ ba 17 - 5

08h00

Họp triển khai công tác giảng dạy và thi năm 2011.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT&QLSV, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, V.CNTTKT, VP.CTTT CLC&POHE, bộ phận quản lý LHS của P.HTQT, các khoa quản lý SV, trưởng các bộ môn trực thuộc Khoa, Chương trình EBBA.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

09h30

Họp xây dựng kế hoạch tổng thể đảm bảo chất lượng đào tạo giai đoạn 2011 - 2015.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Tùng, Khánh, Kết (P.TTĐBCLGD&KT), Dong, Thuỷ, Tạo (P.QLĐT), Hoàng (P.HTQT), Tuấn (P.CTCT&QLSV), Hiển (P.TCCB), Hà (P.TH), Dung (TTTTTL Thư viện), Tú (V.CNTTKT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.TTĐBCLGD&KT chuẩn bị nội dung

14h00 -
16h00

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng

 

 

P213N7

 

14h00

Họp Ban chuyên gia xét thầu gói thầu Phần mềm Dự án GDĐH 2.

Đ/c Đạt (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c trong Ban chuyên gia xét thầu.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

P101N11

 

 Thứ tư 18 - 5

08h00

Họp về định biên lao động và chế độ chính sách của Trạm Y tế.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dật, Phượng (P.TCCB), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Dũng (P.TH).

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị nội dung

10h00

Họp Thường vụ Công đoàn Trường.

Các đ/c trong Thường vụ Công đoàn Trường.

PGS.TS. Đào Phương Liên

Phòng họp N9

CĐ Trường chuẩn bị nội dung

14h00

Họp Ban chuyên môn Đảng uỷ.

Đ/c Đạt (Phó Bí thư ĐU) và các đ/c trong Ban chuyên môn ĐU Trường.

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

Phòng họp N9

Ban chuyên môn chuẩn bị nội dung

14h00

Họp triển khai Quyết định của Hiệu trưởng về phân định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong quản lý và khai thác Cơ sở thực hành POHE.

Các đ/c Dật, Thúy, Vân (P.TCCB), Trọng, Hiền (P.QTTB), Hảo, Hương (P.TC-KT), Nhượng (VP.CTTT CLC&POHE), Mạnh (K.DL-KS), Tuấn, Cường (TT.DVHTĐT), Hoàng (P.HTQT).

ThS. Nguyễn Quang Dật

Phòng họp G2N10

P.TCCB chuẩn bị nội dung

14h00

Ban Giám hiệu họp với các khoa được phê duyệt XD Đề án mở ngành mới.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong, Thuỷ, Thắng (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các khoa được phê duyệt.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.QLĐT chuẩn bị nội dung

15h00

Họp bàn kế hoạch phát bằng thạc sĩ năm 2011.

Viện ĐTSĐH, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TC-KT, P.QTTB, ĐTN, P.Bvệ.

PGS.TS. Hoàng Văn Cường

Phòng họp G4N6

V.ĐTSĐH chuẩn bị nội dung

15h15

Họp quán triệt và triển khai công tác bầu cử trong sinh viên.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), thường trực Ban chỉ đạo và Tổ bầu cử cấp Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.Bvệ; lãnh đạo và trợ lý các đơn vị có sinh viên chính quy.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N10

Tổ bầu cử chuẩn bị nội dung

16h15

Họp chuẩn bị cho Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2011 và Lập trình viên Quốc tế (ACM).

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Minh (K.THKT), Tú, Tuấn (V.CNTTKT), Dong (P.QLĐT),  Tuấn, Hoà (P.CTCT&QLSV), Huệ (P.TC-KT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị nội dung

Thứ năm 19 - 5

14h00 - 16h00  

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng) trực giải quyết công việc tại phòng.

 

 

P213N7

 

14h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), các đ/c trong BCĐ và Tổ công tác XD chương trình đào tạo Chất lượng cao theo QĐ số 297/QĐ - ĐHKTQD ngày 11/05/2011.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N10

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, hiệu quả hoạt động của TT.ĐTTX làm việc với TT.ĐTTX.

TT.ĐTTX, thành viên của Tổ công tác theo QĐ số 186/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng, các đ/c: Thủy (P.QLĐT), Dật, Vân (P.TCCB), Hảo, Nhẫm (P.TC-KT), Mạnh (P.QTTB), B.Dũng (P.TH), Thanh, Vi (P.TTĐBCLGD&KT).

ThS. Đỗ Xuân Dũng

Phòng họp  Nhà 9

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế học tập.

Đ/c Trung (Phó hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu, Nhung (K.ĐHTC), các khoa chuyên ngành: Kế toán, QTKD, TM&KTQT, các thành viên Hội đồng theo QĐ số 427/QĐ-KTQD-TCCB.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

K.ĐHTC chuẩn bị nội dung

Thứ sáu 20 - 5

08h00

Họp bộ phận biên soạn quy định về học liệu.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng) và các đại biểu có giấy mời.

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

 

10h00

Họp Tiểu ban Nội dung Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Dũng (P.TH), Cường (V.ĐTSĐH), Liên (CTCĐ), Hiển (P.TCCB), Hoa (V.QTKD), Bình (K.TM&KTQT), Minh (K.KTĐT), Hoà (P.CTCT&QLSV), Hà (ĐTN), Hoàng (P.HTQT).

GS.TS. Phạm Quang Trung

Phòng họp G2N7

Đ/c Hà, Dũng (P.TH) chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban tuần

BGH, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; trưởng các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TC-KT, P.CTCT & QLSV, P.QLĐT, P.QLKH, P.Bảo vệ, P.TTĐBCLGD&KT, P.QTTB, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTQT, V.SĐH, V.QTKD, V.CNTTKT, TTDV&HTĐT, TTTTTL Thư viện, TT ĐTTX, TT ĐTLT, VP CTTT CLC&POHE, đ/c Tuệ (VPĐU)

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

 

15h30

Họp về định biên lao động và chế độ chính sách cho Phòng Bảo vệ.

Đ/c Nghĩa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dật, Phượng (P.TCCB), Huệ, Hảo, Mai (P.TC-KT), Dũng (P.TH).

GS.TS. Phan Công Nghĩa

Phòng họp G2N7

P.TCCB chuẩn bị nội dung

Thứ bảy 21 - 5

Chủ nhật 22 - 5

Thông báo
- 18 giờ ngày thứ hai 16/5/2011 Viện Chính sách công và Quản lý giới thiệu thông tin tuyển sinh. Địa điểm: Phòng họp G2N10, Trường ĐH Kinh tế quốc dân.
- Các Viện, Trung tâm trong trường nếu có nguyện vọng đăng ký lịch làm việc với Tổ công tác của Trường để làm rõ căn cứ tính mức khoán nghĩa vụ tài chính năm 2011 qua Đ/c Nhẫm (P.TC-KT), email: nhamnb@neu.edu.vn. Tổ công tác sẽ bố trí lịch làm việc trong tuần 22. Ngày 27/5/2011, Tổ công tác sẽ trình Hiệu trưởng chính thức ban hành Quyết định.

Lich_tuan_21