Viện Chính sách Công và Quản lý tuyển sinh lớp "Phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ phụ nữ "

Ngày đăng: 08/06/2011 10:6:32

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Viện Chính sách công và Quản lý

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Phát huy thành công của 06 lớp tập huấn “ Phát triển Kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ phụ nữ ” tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lào Cai, Tuyên Quang và Sơn La, đ ược sự tài trợ và đồng ý của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Vương quốc Bỉ (BTC) và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Chính sách công & Quản lý, thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội phụ nữ các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang tổ chức thêm 02 lớp đào tạo “ Phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho cán bộ phụ nữ ”, với những nội dung cụ thể như sau:

•  Địa bàn : gồm tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang

•  Đối tượng tham gia : Các cán bộ nữ có mong muốn được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, đang làm việc trong các tổ chức thuộc khu vực công (ví dụ: Hội LHPN, UBND, Đảng, các ngành từ cấp huyện đến tỉnh) và doanh nhân nữ trong khu vực tư (trong đó đối tượng từ khu vực tư chiếm từ 30 - 35%) trên địa bàn 02 tỉnh trên.

•  Học vấn: Có trình độ học vấn từ Phổ thông Trung học trở lên

•  Vị trí quản lý: Là cán bộ nữ từ cấp phó phòng trở lên và cán bộ nữ có tiềm năng lãnh đạo

•  Độ tuổi: Từ 25 – 50 tuổi

•  Số lượng: 30 người ở mỗi tỉnh

•  Thời gian học : Mỗi lớp học kéo dài 4 ngày. Thời gian tổ chức dự kiến:

o       Tại Tuyên Quang: từ ngày 15-18 tháng 6

o       Tại Lào Cai: từ ngày 16-19 tháng 6

•  Học phí  : Học viên được hỗ trợ hoàn toàn học phí

 

Những cán bộ thuộc đối tượng trên, có quan tâm, xin mời liên hệ trực tiếp với Hội Phụ nữ của tỉnh để tìm hiểu chi tiết về lớp học và thủ tục đăng ký.

 

Viện trưởng

Viện Chính sách công & Quản lý

 

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai